Przetargi/Ogłoszenia 2018r.

Data zamieszczenia: 19.12.2018

 

Świadczenie usług ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej w Obiekcie  Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A


Data zamieszczenia: 06.12.2018

 

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na „Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie ochrony prawnej dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą ”


Data zamieszczenia: 30.11.2018

 

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na zadanie ” „Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach według załączonej częstotliwości pobierania próbek wody do badań w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”

 


Data zamieszczenia: 30.08.2018

„Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji technicznej wytworzonej do inwestycji z roku 1996 pn.: „Aquapark Budowa Zespołu Rehabilitacyjno – Rekreacyjno – ­Usługowego Województwa Legnickiego”, wraz z funkcjami towarzyszącymi” oraz z roku 2007 pn.: „Rozbudowa Aquaparku w Polkowicach o kryty basen sportowy”


 

Data zamieszczenia: 17.08.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na zadanie “
„ Rozbudowa węzła cieplnego o sekcję zasobnika ciepłej wody użytkowej w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A

 


Data zamieszczenia: 19.06.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno–Rehabilitacyjne S.A


Data zamieszczenia: 20.04.2018

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehelibitacyjne S.A.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO – REHALIBITACYJNE S.A.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Data zamieszczenia: 10.04.2018

„Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego oraz Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w Obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.” 


Data zamieszczenia: 09.04.2018

Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.: „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO – REHABILITACYJNE S.A.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi


Data zamieszczenia: 04.04.2018

Kompleksowa usługa utrzymania czystości i całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania, dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu


Data zamieszczenia: 16.03.2018

„Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i modernizacji dachu budynku AQUAPARK POLKOWICE – REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.”


Data zamieszczenia: 27.02.2018

Ogłoszenie o konkursie na przygotowanie „Koncepcji  w zakresie modernizacji z rozbudową obiektu  AQUAPARK POLKOWICE – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia: 09.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Dostawa chemii basenowej do Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia: 09.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia: 07.02.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi: ,,Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji z rozbudową obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehelibitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia: 06.02.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.”Przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji z rozbudową obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 726 91 21
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 726 91 23

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012