Przetargi/ogłoszenia 2020r.

Data zamieszczenia 11.12.2020 r.
„Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”.

Data zamieszczenia 07.09.2020 r.
Dialog Techniczny dla postępowania pod nazwą „Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w formule Partnerstwa publiczno – prywatnego”.

Data zamieszczenia 27.07.2020 r.

Modernizacja 4-torowej kręgielni Firmy GEMAX (rok produkcji 2008) z dostawą i montażem wyposażenia oraz usługą serwisową, zlokalizowaną w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. przy ulicy Młyńskiej 4 w Polkowicach


Data zamieszczenia 21.05.2020 r.
Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.06.2020r. do 31.12.2020r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.

Data zamieszczenia 13.05.2020 r.
Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w okresie od dnia 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 726 91 21
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 726 91 23

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012