Przetargi/Ogłoszenia 2021

Data zamieszczenia 17.12.2021 r

„Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie ochrony prawnej dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą ”.


Data zamieszczenia 24.11.2021 r

„Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. przez okres 12 miesięcy dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”

 


Data zamieszczenia 12.11.2021 r.

„Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni
i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”

 


Data zamieszczenia 02.11.2021 r.

Świadczenie usług ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej
w Obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


Data zamieszczenia 12.10.2021 r.

„Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w formule partnerstwa publiczno – prywatnego


Data zamieszczenia 18.06.2021 r.

„Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu.”

 


Data zamieszczenia 18.01.2021 r.

„Kompleksowa obsługa informatyczna w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 726 91 21
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 726 91 23

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012