Przetargi/Ogłoszenia 2022

Data zamieszczenia 20.12.2022 r

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.08.2023 r. dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
Wszystkie dokumenty zamówienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania: https://sidaspzp.pl/

Bezpośredni link do prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/21720363-4d14-47d3-8a54-36044b701379


Data zamieszczenia 14.11.2022 r

„Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia 09.11.2022 r

„Usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie i na terenach zewnętrznych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. dla Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia 02.09.2022 r

„Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach”


Data zamieszczenia 16.03.2022 r

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.” 


Data zamieszczenia 03.03.2022 r

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.” 

 


Data zamieszczenia 17.01.2022 r

„Kompleksowa obsługa informatyczna w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.” 

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 726 91 21
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 726 91 23

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012