Przetargi/Ogłoszenia 2016r.

Data zamieszczenia:  21.12.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Kompleksowa obsługa informatyczna w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia:  02.12.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach według załączonej częstotliwości pobierania próbek wody do badań w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


Data zamieszczenia:  23.11.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach według załączonej częstotliwości pobierania próbek wody do badań w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


Data zamieszczenia:  21.09.2016

Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego i Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


Data zamieszczenia:  22.07.2016

Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego i Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH”


Data zamieszczenia:  13.06.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Ekspertyza stanu technicznego szczelności dachu w obiekcie Aquapark Polkowice”


Data zamieszczenia:  13.06.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Program funkcjonalno-użytkowy poprawy efektywności energetycznej użytkowania obiektu Aquaparku”


Data zamieszczenia:  13.06.2016

Program funkcjonalno-użytkowy poprawy efektywności energetycznej użytkowania obiektu Aquaparku


Data zamieszczenia:  13.06.2016

Ekspertyza stanu technicznego szczelności dachu w obiekcie Aquapark Polkowice


Data zamieszczenia:  07.06.2016

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Wymiana posadzki w sali kinezyterapii”


Data zamieszczenia:  31.05.2016

Program funkcjonalno-użytkowy poprawy efektywności energetycznej użytkowania obiektu Aquaparku


Data zamieszczenia:  31.05.2016

Ekspertyza stanu technicznego szczelności dachu w obiekcie Aquapark Polkowice


Data zamieszczenia:  19.05.2016

Zaproszenie do złożenia oferty „Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach według załączonej częstotliwości pobierania próbek wody do badań  w obiekcie Aquaparku Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia:  19.05.2016

Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego i Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


Data zamieszczenia:  22.04.2016

Kompleksowa usługa utrzymania czystości i całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. oraz usługa utrzymania zieleni, odśnieżania chodników i schodów na terenach przyległych do Obiektu


Data zamieszczenia:  17.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty „Kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej, piorunochronnej, oświetlenia awaryjnego i natężenia oświetlenia” w Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A

 


Data zamieszczenia:  01.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty „Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Aquaparku Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A”


Data zamieszczenia:  19.02.2016

Zaproszenie do złożenia oferty „Dostawa chemii basenowej do Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A”

 


Data zamieszczenia:  07.01.2016

Ubezpieczenie majątku i interesów Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 726 91 21
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 726 91 23

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012