Przetargi/Ogłoszenia 2017r.

Data zamieszczenia:  27.11.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne wody basenowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach według załączonej częstotliwości pobierania próbek wody do badań w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”


 

Data zamieszczenia:  07.09.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Czyszczenie 3 zbiorników wyrównawczych o powierzchni 320 m2 oraz regeneracja powierzchni wraz z położeniem warstwy ochronnej w zbiorniku nr 3 o powierzchni 116 m2 w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


 

Data zamieszczenia:  29.08.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Wymiana złoża filtracyjnego w filtrze Dn 2400 nr 5 sprawdzenie/wymiana uszkodzonych dysz dennych w filtrze nr 5, uzupełnienie złoża w 4 filtrach (nr 1, nr 2, nr 3 , nr 4) w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.”


 

 

Data zamieszczenia:  10.08.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „ Przegląd i remont rur zjazdowych pontonowej i wewnętrznej wraz z przeglądem/naprawą  sygnalizacji świetlnej rur zjazdowych w Aquapark Polkowice –  Regionalne Centrum  Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.  ”


Data zamieszczenia: 28.07.2017

„Świadczenie usług Ratownictwa Wodnego i Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej w obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”


 

Data zamieszczenia: 19.06.2017

„Kompleksowa usługa utrzymania czystości w Obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni  i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do Obiektu i usługa całodobowej ochrony i dozoru mienia w Obiekcie Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.


Data zamieszczenia: 06.03.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Oświetlenie i wyposażenie elektryczne Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”


Data zamieszczenia: 02.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty w drodze zapytania ofertowego „Dostawa chemii basenowej do Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.”

Dział Obsługi Klienta - Rezerwacja, Kasy
tel.: (76) 726 91 21
rezerwacja@aquapark.com.pl

Aqua Bar, Kręgielnia i Sala Bilardowa
tel.: (76) 726 91 23

Copyright Aquapark Polkowice - RCRR S.A. © 2012